Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za III kwartał 2019 roku.

Roman Durka - Prezes Zarządu
Marcin Sobka - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych


Załączniki:

Raport S4E_Q32019.pdf