Przejście do chmury lub rozszerzenie usług w chmurze zapewnia firmom skalowalność i elastyczność, których potrzebują, aby zachować konkurencyjność we współczesnym środowisku. Jednak chmura przedstawia również nowe wyzwania dla bezpieczeństwa, które mogą wydawać się zniechęcające. Bez jasnego planu infrastruktura chmury może stać się trudna w utrzymaniu i łatwa do ataku. Dobrą wiadomością jest to, że poznanie wyzwań teraz może pomóc w pewnym i bezpiecznym wdrażaniu technologii chmurowych przez długi czas.

Rozważając i budując strategie bezpieczeństwa i operacji w chmurze, pamiętaj o tych pięciu wyzwaniach.

  1. Doświadczenie w zakresie przetwarzania w chmurze

Nawet przedsiębiorstwa z pełnym personelem informatycznym, operacyjnym i bezpieczeństwa mogą nie mieć odpowiedniej wiedzy, aby zabezpieczyć operacje w chmurze, ponieważ technologie te mają często inną strukturę niż technologie lokalne, które osiągają podobne cele biznesowe.

Przedsiębiorstwa powinny rozważyć kilka sposobów rozwiązania kwestii umiejętności. Muszą dokładnie przeszkolić swoich obecnych pracowników w zakresie wdrażanych platform chmurowych. Mogą zatrudniać pracowników lub współpracować z konsultantami, którzy mają już doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu i korzystaniu z platform chmurowych dostosowanych do ich potrzeb. Niezależnie od tego, jak zdecydują się sprostać wyzwaniom kadrowym, muszą wybrać produkty i struktury bezpieczeństwa w chmurze, które usprawnią wdrażanie i monitorowanie, a tym samym maksymalnie wykorzystają wiedzę dostępną dla ich firmy.

  1. Kontrola aktywów

Chmura oferuje nową granicę elastyczności i skalowalności, ponieważ instancje w chmurze można tworzyć szybko bez konieczności zakupu i podłączania nowego sprzętu. Może to jednak prowadzić do poważnych wyzwań związanych z zarządzaniem zasobami, ponieważ wiedza o tym, co jest w sieci, nie jest już tak prosta, jak liczenie i dokumentowanie fizycznych urządzeń. Ponadto ważne jest również, aby mieć wgląd w maszyny wirtualne: które z nich istnieją w sieci, jakie usługi mają świadczyć i jak mają współdziałać z innymi zasobami w sieci, zarówno fizycznymi, jak i wirtualnymi.

Aby sprostać temu wyzwaniu i zachować bezpieczeństwo, firma musi:

  • wdrażać technologie, które pomagają śledzić, jakie instancje w chmurze są tworzone i utrzymywane,
  • dowiedzieć się, jakie usługi działają w tych instancjach i zabezpieczyć je,
  • dowiedzieć się, czy te instancje wykonują podejrzaną aktywność w sieci.
  1. Właściwa konfiguracja

Dzisiejsze, dojrzałe usługi w chmurze oferują szeroki wachlarz opcji zabezpieczeń, ale wykorzystanie ich w sposób zapewniający firmie wymaganą funkcjonalność i bezpieczeństwo może być wyzwaniem. Chociaż cele bezpieczeństwa danych związane z bezpieczeństwem w chmurze i bezpieczeństwem lokalnym są podobne, sposoby osiągnięcia tych celów są różne. Bez odpowiedniej konfiguracji i sposobów zapewnienia, że ​​każda usługa w chmurze używa sprawdzonej i bezpiecznej konfiguracji, firma może mieć infrastrukturę chmury, która jest zarówno trudna w zarządzaniu, jak i łatwa do wejścia dla atakujących.

Prawidłowa konfiguracja chmury wymaga specjalistycznej wiedzy, osób znających potrzeby firmy, możliwości technologii chmurowych i ich bezpieczną konfigurację. Stawienie czoła temu wyzwaniu wymaga również technologii, która automatyzuje te bezpieczne konfiguracje po ich zaprojektowaniu, aby maksymalnie ułatwić bezpieczną pracę. Ramy bezpieczeństwa w chmurze powinny również umożliwiać firmom przenoszenie wirtualnych instancji z nienaruszonymi funkcjami bezpieczeństwa, aby jak najbardziej ułatwić skalowanie i zmiany w zależności od potrzeb biznesowych. Aby zapewnić maksymalną wydajność, te narzędzia do zarządzania bezpieczeństwem powinny istnieć na ujednoliconej platformie. Ułatwia to zespołowi ds. bezpieczeństwa przeglądanie konfiguracji, dostrajanie ustawień, wdrażanie zasobów i zarządzanie wszystkimi aspektami bezpieczeństwa.

  1. Izolacja systemów

Niezależnie od tego, czy Twoja firma buduje infrastrukturę chmury prywatnej, czy buduje infrastrukturę w celu oferowania usługi w chmurze publicznie, ważne jest, aby każda instancja i usługa były izolowane, aby zminimalizować narażenie i naruszenie danych. Tradycyjny sprzęt sieciowy i zapory sieciowe są przydatne do segmentowania i izolowania hostów fizycznych. Jednak izolowanie wystąpień w chmurze wymaga technologii, takich jak mikrosegmentacja, która umożliwia zespołom bezpieczeństwa izolowanie zasobów sieci wirtualnej na podstawie stopnia czułości dla wrażliwych informacji lub przepływu pracy przy użyciu sieci definiowanej programowo (SDN).

Silna izolacja pomaga zmniejszyć szkody spowodowane przez naruszony system: może stanowić różnicę między incydentem zamkniętym a rozległym naruszeniem danych, które obejmuje wiele części firmy, a nawet wielu klientów w przypadku usługi wielodostępnej. Infrastruktura bezpieczeństwa w chmurze musi być celowo zaprojektowana tak, aby wzmocnić bariery między instancjami. Powinna także być w stanie rejestrować ruch między instancjami w chmurze i próbować przełamać mechanizmy izolacji. Podsumowując, zapewniają one dane i kontekst niezbędne do ustalenia, czy ruch wskazuje na legalny biznes, czy na atak.

  1. Monitorowanie

Systemy chmurowe muszą być zaprojektowane tak, aby zapewnić, że każda instancja i usługa dostarcza użytecznych danych dziennika o użytkownikach, działaniach, ruchu i zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem. Firma potrzebuje wiedzy specjalistycznej, aby zrozumieć dane i zobaczyć w nich wzorce wskazujące na problemy z bezpieczeństwem, które wymagają naprawy. Jednak przy ogromnej skali nowoczesnych usług w chmurze wiedza specjalistyczna nie wystarczy, aby umożliwić szybką reakcję i złagodzenie skutków. Aby tak wiele informacji stało się zrozumiałych i wykonalnych, firma potrzebuje również możliwości technicznych i automatyzacji, aby przyjmować, organizować i pomagać zespołowi bezpieczeństwa rozpatrywania w szerszym kontekście ogromnych ilości danych o wydarzeniach dostarczanych przez nowoczesną infrastrukturę chmury.

 

Hillstone CloudHive może pomóc

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo w chmurze, wiedza to potęga. Poznanie wyzwań, z jakimi borykają się firmy, gdy przechodzą do chmury, podejmowanie właściwych środków bezpieczeństwa i wbudowanie ich w plany przejścia lub ekspansji do chmury tak wcześnie, jak to możliwe, może pomóc firmie  pewnie przejść do chmury.

Firma Hillstone Networks dostarcza przedsiębiorstwom rozwiązanie CloudHive, aby pomóc im sprostać tym wyzwaniom i zabezpieczyć swoją infrastrukturę chmury teraz i na przyszłość. Dowiedz się więcej o tym, jak  rozwiązanie CloudHive może pomóc w zabezpieczeniu instancji w chmurze i o jego najnowszych funkcjach: https://www.hillstonenet.com/products/hillstone-cloudhive/

Ulotka produktowa Hillstone CloudHive: https://www.hillstonenet.com/wp-content/uploads/Hillstone_CloudHive-V2.7.2_EN.pdf

__________________________________________________

Masz pytania? Zapraszam do kontaktu.

Marceli Matczak
Security / SDN Business Development Manager

+48 785 051 978
marceli.matczak@s4e.pl