Razem z wydaniem najnowszej wersji oprogramowania Feature Release 22, wprowadzone zostało wiele usprawnień oraz nowych funkcji. W systemie z poziomu konsoli Command Center pojawiła się możliwość odtworzenia archiwizowanych wiadomości do punktu w czasie.

Wsparcie dla funkcji dostępne jest z poziomu Exchange Archiving oraz Exchange Online. W obydwu przypadkach możliwe jest odtworzenie skrzynki lub konkretnych wiadomości do stanu z konkretnego dnia lub godziny. Utworzony tymczasowy punkt odtworzenia zostanie automatycznie usunięty po 30 dniach.

 

(Exchange Archiving) Restoring a Mailbox to a Point in Time

 

https://documentation.commvault.com/11.22/essential/130484_restoring_mailbox_to_point_in_time.html

 

(Exchange Online) Restoring a Mailbox to a Point in Time

 

https://documentation.commvault.com/11.22/essential/130624_restoring_mailbox_to_point_in_time.html

 

---------------------------------------------------------------------

Jeżeli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z naszym serwisem w oparciu o procedurę aplikacyjną.

Zapraszam również do kontaktu

Mateusz Szyba
System Engineer - CASP Coordinator 

+48 607 440 016
mateusz.szyba@s4e.pl